• Начало
  • Oбработване на лични данни

Oбработване на лични данни

Декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни съобразно чл. 7 от Регламент 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съгласен/съгласна съм с това, че личните ми данни, а именно три имена, адрес и имейл адрес се обработват от То Би Концепт ЕООД за изпълнение на договор за закупена стока или поръчана услуга, както и за изпращане на информационни и рекламни съобщения за продуктите и услугите на То Би Концепт ЕООД. Съгласието си предоставям за периода, необходим за изпълнение на преддоговорното или договорно отношение между мен и То Би Концепт ЕООД, а след това за по-краткото от: 1) предвидения период за съхраняване на договорни документи, съгласно данъчното и счетоводното законодателство на Република България или 2) периода от 5 години.

Информиран/информирана съм, че мога да оттегля съгласието си по всяко време, като го заявя чрез линка: Упражни правата си!, както и, че искането ми може да не бъде удовлетворено, ако същото противоречи на изпълнението на законови задължения на администратора или на обществения интерес.

 

Сравнение на продукти